Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

vastgoedbeheer - verandermanager - coach

vastgoedbeheer - verandermanager - coach

Werkervaring interimmanager

2016 Consultant
INCIT Ondersteuning bij implementatie ERP pakket bij woningcorporatie elkien: beschrijven klantspecificaties naar programmeerafdeling binnen afdeling onderhoud, opstellen plan van aanpak bij impasse in project, zowel m.b.t. de inhoud als vertrouwensrelatie tussen klant en leverancier.

2014 - heden - Opleiding professional trainer bij Creative Consciousness
- Opleiding tot gecertificeerd ICF Coach © afgerond
- Divers werk om in mijn onderhoud te voorzien
- Renovatie Woning in Noorwegen

2013– 2014 Projectleider implementatie PLANON
Gemeente Assen, Afd. Vastgoed Implementatie Vastgoed beheersysteem PLANON, waarbij alle vastgoedprocessen en klantintake (ism Facilitaire zaken) zijn gebundeld en de cyclus van planning (zowel technisch als financieel), uitvoering en rapportage integraal zijn geïmplementeerd:
Storingsonderhoud, contractonderhoud, huurcontracten, meerjaren onderhoud,


2010– 2013 Teamleider Vastgoedbeheer a.i.
Gemeente Assen, Afd. Vastgoed MT lid binnen afdeling VASTGOED
Dagelijkse aansturing + professionalisering & veranderen afdeling vastgoedbeheer van operationeel werken naar sturing op regie:
Opstellen beleid t.b.v. technisch team, implementatie NEN 2767 (meerjaren onderhoudsinspecties), transitie contractonderhoud van inspanningsgericht naar resultaatgerichte overeenkomsten dmv Europese aanbestedingen (w.o. NEN 3140 en Legionellabeheer, dakonderhoud, installatiebeheer, onderhoudinspecties op basis van STABU, energiemonitoring); outsourcing storingsonderhoud; bundelen administratieve werkzaamheden naar integraal administratief team, waar huurcontracten, servicekosten, energiebeheer en overige zakelijke lasten geadministreerd en beheerd worden.

2008 – feb 2010 Hoofd Contractbeheer
Domined Vastgoedzorg Begeleiding en voorbereiding van organisatorische verandering en omwenteling van drie snel groeiende afdelingen
Dochter van Woonbedrijf Ieder 1 (Contractbeheer, Onderhoudsadministratie en Magazijn) naar nieuwe organisatiedoelen,
Deventer rekening houdend met groei van de organisatie, implementatie automatisering (CASPER) en van open naar gesloten magazijn.
Inrichting en sturing op liquiditeit vanuit uitvoeringsproces.
Verder ism de contractmanagers leanen van contractmanagement en daarbij diverse aanbestedingen geïnitieerd op basis van EMVI
Daarnaast dagelijkse aansturing en beoordeling van medewerkers, intake van sollicitanten

2007 – nov 2008 Projectleider implementatie Onderhoudsbeheersysteem
deltaWonen, Zwolle Coördinatie, inrichting en begeleiding van implementatie nieuwe werkprocessen en bijbehorende automatisering binnen complete Technische Dienst. Vertaling organisatie doelen naar inrichting en werkprocessen;
Herdefiniëren begrotingssystematiek ism Control van kosten begroting naar complete afdelingsbudgetten, Opstellen kostenrapportages; Voorbereiding overdracht werkzaamheden naar beheerorganisatie; Inrichting financiële sturing Planmatig onderhoud; Capaciteitsanalyses complete afdeling in relatie tot organisatiestructuur en capaciteitsbegroting,
dienstverband
2003 – 2006 Veranderaar
Nijestee, Groningen Initiëren en implementeren van veranderingen op proces, procedure en administatief vlak binnen de afdeling Onderhoud (jaaromzet € 25 miljoen)
Formulering en presentatie beleidsnotitie, Vertaling beleidnotitie en procesindicatoren in Balanced Score Card, definiëren en implementeren rapportagemethodiek en bijbehorende rapportages, herdefiniëren begrotingsmethodiek en opstellen nieuwe jaarbegroting, herimplementatie inrichting automatisering ter optimalisering bedrijfsprocessen, definiëren en implementeren geautomatiseerde management en proces informatie,
Diverse beleidsonderzoeken en voorstellen

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
Consciousness Coaching Academy Professional Trainer
2016 – en verder

Consciousness Coaching Academy ICF Gecertificeerd Coach
2013 – 2015

Open Universiteit Arbeids & organisatie Psychologie (niet afgerond)
2003 – 2008 diverse modules, wo Sociale psychologie, onderzoeksmethodiek, statistiek,
arbeid & organisatie psychologie, gesprekvoering, ontwikkelingspsychologie

HBO Bedrijfskunde Hanzehogeschool Groningen
1994 - 1995 specialisatie: inkoop & aanbesteden, procesoptimalisatie, organisatiepsychologie, commerciële techniek

HBO Bouwkunde Hanzehogeschool Groningen
1990 - 1994 algemene bouwkunde, architectuur

V.W.O. ‘Het Hogeland College’ te Warffum.
1983 - 1989

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

drive - inspirerend - resultaatgericht - coachend

Talenkennis interimmanager

nederlands,engels, duits

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :