Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

regiomanager

regiomanager

Werkervaring interimmanager

Manager Paramedische Dienst a.i.
Zorggroep Apeldoorn
Introductie lean, reorganisatie en profilering van de PMD binnen de organisatie en naar externe stakeholders, ontwikkeling zorgpaden, procesbeschrijvingen, cultuurverandering na samenvoeging organisatieonderdelen. Doorlopende kwaliteitsverbetering door invoering standaardisatie van evidence based practice. Contact zorgverzekeraars, inzet 1e lijn uitbreiden, introductie centrale planning 1e lijn en digitaal dossier.
Coachend leidinggevende van vijf paramedische teams: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en de ondersteunende medewerkers. Totaal 75 professionals die zich inzetten om optimale behandeling te bieden. Begeleiding en kaders bieden aan zelfsturende teams, ontwikkelen van ondernemerschap in de eerste lijn en verbetering van samenwerking in multidisciplinaire teams rond de cliënt.

Adviseur Business Development
Beheer B.V.
Ontwerp van een ondernemings- en marketing/communicatieplan voor de realisatie van een exclusieve private health- en beautykliniek.
Resultaat: investor ready document, contracten leveranciers, artsen, huisvesting, architect, inrichting. Personeel- en marketing/communicatieplan.

Algemeen directeur a.i.
Vitaal Thuiszorg b.v.
In deze interim functie heb ik een fusie voorbereid, contacten onderhouden met zorgkantoren en de Inspectie voor gezondheidszorg. Daarnaast de organisatie met succes door de HKZ audit geleid. Het versterken van samenwerkingsverbanden en deskundigheidsbevordering medewerkers. Herziening bedrijfsprocessen.

Regiomanager a.i.
Zonnehuisgroep Noord
In deze functie ben ik als MT lid eindverantwoordelijk voor verpleeghuis Solwerd, verzorgingshuizen, restaurants, aanleunwoningen en de tak thuiszorg voor de regio Noordoost Groningen. Budgetverantwoordelijkheid € 15.000.000,=
Omvang circa 1450 cliënten en ± 900 medewerkers. (verplegingsdienst, behandeldienst, opleidingen, kwaliteitszorg en vrijwilligers)
Strategisch advies aan MT en OR aangaande reorganisatie en handhaving liquiditeit van 25% totale omzet.
Resultaat: Ontwerp organisatie breed verandertraject en bestuurlijke herinrichting i.s.m. McKinsey.
Implementatie zelfsturende teams
Reorganisatie en afstoting verzorgingshuizen n.a.v. invoering WMO.
Resultaat: invoering servicepakketten verzorgingshuizen. (scheiden wonen/zorg)
Resultaat: “overdracht” verzorgingshuis aan mantelzorgers en dorpsbewoners.
Kwaliteit controle systeem en actie n.a.v. rapportage Inspectie
Resultaat: Certificering (HKZ) blijft behouden + plan van aanpak IGZ.
Bijdrage verbetering externe posities (ketenzorgpartners, stakeholders, Zorgkantoor,
Woningcorporaties, Gemeenten)
Resultaat: Duurzame samenwerking convenanten.
Laag bezettingspercentage verpleeghuizen
Resultaat: functionele herinrichting teams, cliënten differentiatie, nieuwbouw, afspraken huisartsen en specialisten ziekenhuis over bedbezetting 1½ lijnzorg..

Rayonmanager a.i.
Humanitas DMH
Lid landelijk MT, Voorzitter regionaal MT, direct leidinggevende aan 15 fte. Managers, staf en secretariaat,. Totaal 520 medewerkers, 14 locaties.
Eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waaronder facilitair/huisvesting, kwaliteit, P&O, ICT en Marketing & Communicatie. Verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het jaarplan en het onderhandelen en afsluiten van contracten met leveranciers en samenwerkende partijen. Direct aanspreekpunt voor de specialisten. Aanspreekpunt voor zowel interne als externe
Verantwoordelijk voor verandering binnen de organisatie om cultuuromslag van informele organisatie naar een gestructureerde, formele organisatie te realiseren, o.a. bestaande uit een nieuwe organisatiestructuur.

Opleiding interimmanager

Mediatrainingen
Ontwerpen van business modellen
Financieel management, in company course
Project management, in company course
Bedrijfskunde (BSc)
HRM, Transformatie Management
Projectmanagement
VO-G Management (BSc)
VO-G Beroepsinnovatie
Lerarenopleiding, Verpleegkunde
A Verpleegkundige
B Verpleegkundige
Analistenopleiding, klinische chemie
Titus Brandsma Lyceum

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vanuit de meer dan twintig jaar managementervaring op senior MT niveau ben ik in staat krachtenvelden binnen en rondom een organisatie in beeld te brengen. Ik ben een gepassioneerd zorgmens en in staat om energie (terug) te brengen in organisaties en waar nodig bij collega managers/ MT leden.
Ik ben helder in mijn communicatie en direct in mijn voorstellen. Doel is snel en vooral blijvende resultaten bereiken. Ik ben daarin doortastend en moeilijke beslissingen ga ik daarbij niet uit de weg. Doorgaans lukt het mij vaak om weerstand in een prille fase in een positieve en constructieve richting om te buigen.
Verder heb ik ruime ervaring met het leiden en borgen van complexe organisatie brede veranderingstrajecten. Ik stuur krachtig en resultaatgericht op organisatie ontwikkeling.
Ik maak verbinding vooral door samenwerking, conceptueel denken, processen managen vanuit overzicht, en het balanceren tussen het geven van verantwoordelijkheid aan professionals en het op hoofdlijnen in control blijven.
Ik ben een netwerker, creatief en inspirerend voor de omgeving en beschik over een pioniersgeest om zowel figuurlijk als letterlijk nieuwe terreinen te willen betreden met als doel het aangaan van strategische samenwerking.
In mijn rol als manager ben ik toegankelijk, zichtbaar, aanspreekbaar en vooral geïnteresseerd in de dagelijkse praktijk en de vragen, zorgen en successen die daar spelen. Ik heb ruime kennis en ervaring van en met crisismanagement en integraal management (personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).
Ik stuur strak op een efficiënte inrichting van het zorgproces, kosten efficiency en het terugdringen van kosten.


Talenkennis interimmanager

Nederlands - moedertaal
Engels - Goed
Duits - Voldoende

Overig

Profielschets

Publieke ziel, maatschappelijk betrokken met een passie voor zorg en de zwaksten in de samenleving. Authentiek en integer. Proactief, zichtbaar, toegankelijk, aanspreekbaar en sociaal betrokken. Verbindende teamplayer. Oog voor kwaliteit, positief kritisch naar mijzelf en naar mijn omgeving. Besluitvaardig en volhardend. Senioriteit in prestaties en handelen. Groot doorzettings- en incasseringsvermogen. Ruime ervaring met complexe verander- en crisismanagement op tactisch en strategisch niveau. In staat te relativeren en een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Stressbestendig en sensitief.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :