Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

---- Interim functies

Levensverzekeraar
Operations Complexe Diensten
Teammanager a.i.

Als Interim Manager verantwoordelijk voor de afdeling Operations Individueel Complexe Diensten.
Organisatorisch en budgettair verantwoordelijk voor de behandeling van alle complexe mutaties en rekentechnische mutaties van diverse individuele levensverzekeringen.

Het stroomlijnen van de afdeling (OICD) direct na een reorganisatie van de divisie Operations Individueel en het sturen op het wegwerken van grote achterstanden in de verwerking van dossiers waarvan de mutatie verzoeken al maanden oud zijn en de dossiers vaak incompleet.
Het assisteren van het nieuwe teammanagement bij hun nieuwe management taken.
Het adviseren betreffende beleidsvorming en op te zetten van procedures, binnen en buiten de afdeling OICD.

Automobiel importeur
ICT
Interim Hoofd Automatisering

Als Interim Hoofd Automatisering verantwoordelijk voor de automatiseringsafdeling
in Nederland en het onderhouden van de kontakten met het hoofdkantoor in Parijs.
Organisatorisch, budgettair en technisch verantwoordelijk voor interne processen, in netwerk en mainframe omgeving
Verantwoordelijk voor projectplanning van een groot aantal projecten waarvan er een aantal een internationaal karakter hadden.
Adviezen en ondersteuning van een groot dealer communicatie project tijdens het vooronderzoek.

Ernst & Young Interim Management
I & A Ziekenhuis
Hoofd I&A a.i.

Nieuwe afdeling I&A vormen na fusie van twee ziekenhuizen. Definitie en aanbesteding nieuwe infrastructuur van de ziekenhuis vestiging in Tilburg. Rapportage aan de ziekenhuis directie. Selectie nieuw hoofd I&A.

Ernst & Young Interim Management
Information Technology Centrum consultancy maatschap.
Hoofd ITC a.i.

Tijdelijke invulling Hoofd ITC i.v.m. vacature en in afwachting van reorganisatie.
Directe leiding aan 4 lijn managers en indirect aan 20 medewerkers.
Organisatorisch, budgettair en technisch verantwoordelijk.
Rapportage aan bestuurslid die verantwoordelijk is voor automatisering van de Consultancy Maatschap.
Adviezen betreffende reorganisatie van interne automatiseringsafdelingen.

TTP Automatiseringsdiensten b.v.
Automatiseringsbedrijf winkelketens
Interim Manager

Het leiden en reorganiseren van het Informatie Centrum en een aantal projectleiders. Het adviseren en zelf leiden van een aantal automatiseringsprojecten voor kantoor- en winkelautomatisering. Advies opdrachten voor de toekomst.

---- Vast dienstverband of detachering

Projectmanager SunTec - India
Software delivery project

Het begeleiden van een software verbeteringsproject bij SunTec in India. Het betrof een Billing software systeem van de ING Bank wat LogicaCMG in beheer heeft. Bij divers communicatie processen een kwaliteitsverbetering aangebracht. De onderlinge communicatie verbetert. Adviezen en ondersteuning aan de Support afdeling gegeven. Adviezen over zakendoen in Europa gegeven. Voortgang van de diverse deelprojecten bewaakt.

Projectmanager LogicaCMG
Proces Transities CIS en MS

Het begeleiden van de proces transities die noodzakelijk zijn voor de samenvoeging van de interne LogicaCMG Central Information Services afdeling met de LogicaCMG Managed Services business unit. Het betrof de samenvoeging van 14 ITIL processen, 13 diverse processen en 4 technische omgevingen. Voor 4 processen is een aanzet gegeven die in de loop van 2004 verder uitgewerkt en geïmplementeerd gaan worden gedurende de dagelijkse operatie van Managed Services.

Projectmanager - Ministerie van Buitenlandse Zaken

Doelstelling van het WWAN project was die activiteiten uitvoeren die nodig zijn voor het succesvol migreren en in gebruik nemen van een vernieuwd Wereldwijd Informatienetwerk dat beheerd wordt door een externe leverancier.
Het bereiken van deze doelstelling was, fase 0, het begeleiden van het proces van Europese aanbesteding van het wereldwijde informatienetwerk van BZ, de selectie van een externe leverancier en het opstellen van een definitieve overeenkomst met deze leverancier, fase 1, de migratie van het vernieuwde WAN van 15 pilot verbindingen en fase 2, de migratie van het vernieuwde WAN van ca 150 verbindingen.
Dit project is uitgevoerd in opdracht van de directeur ICT. Het project bestond uit 7 deel projecten aangestuurd door een Teamleider of Projectleider
Inhoudelijk expertise is geleverd door medewerkers van Technisch Management, wat betreft de definitiefase en de migratie, alsmede medewerkers van Bedrijfsvoering Services met betrekking tot expertise op het gebied van Europese aanbesteding (inkoop en juridisch);

Projectmanager LogicaCMG

Voorbereiding en coördinatie van de fysieke verhuizing van de Finance Verzekeringsvestiging van het kantoor in Woerden naar het kantoor in Amstelveen.
Onderhouden van contacten met de diverse leveranciers.


Communicatie leverancier Verzekeringen
Project Management
Projectmanager

Als Projectmanager verantwoordelijk voor 8 automatiseringsprojecten in opdracht van de diverse marktvensters van ABZ Nederland.
· Meeting Point, het nieuwe communicatie platform van een aantal verzekeringsbedrijven met de Tussenpersonen. Vertegenwoordiging het bedrijf als beheerder van deze omgeving voor de opbouw van Meeting Point, technisch en commercieel. Kontakten met verzekeraars, software ontwikkelaar, hosting partner en Meeting Point in oprichting
· Inrichting Certificaat Diensten, opzet van een technische structuur om digitale paspoorten beter te kunnen verkopen en beheren
· Axis, reparatie project van software voor de schade herstel omgeving.
· User Contract Management, aanpassingstraject van de administratieve systemen SAP, IBIS en LDAP, welke gekoppeld zijn met alle infrastructuurdelen(ca 30 interfaces). Opstart van SAIL, het vervolg project voor wederom een aantal aanpassingen aan de drie bovengenoemde systemen.
· Data Transactie Monitor, impactanalyse voor de vervanging deze communicatie faciliteit in verband met het uitfaseren van het X 25 netwerk van KPN.
· OpenLDAP, vervanging van de in gebruik zijnde iPlannet LDAP door OpenLDAP. LDAP is de toegangsreferentie database voor alle interne en externe faciliteiten, met name via digitale paspoorten en bedrijfscertificaten.
· Digitaal Paspoort, project voor aanpassing logistiek proces voor de aanvraag van een Digitaal Paspoort.
· Bedrijf Applicatie Certificaat, inrichting van de technische en logistieke omgeving voor het gebruik van Bedrijfscertificaten (alternatief voor het persoonlijk gebonden Digitale Paspoort).

Sociale Verzekeringsbank
ICT – Services Adviesgroep
Projectmanager

Als Projectmanager verantwoordelijk voor 5 automatiseringsprojecten in opdracht van de centrale ICT afdeling:
· Implementatie van een Data Management Systeem in pilot situatie, scanning, indexering and behandeling van post in het vestigingskantoor Rotterdam.
· Verplaatsing en vervanging van het server park van het kantoor PGB in Utrecht naar het Hoofdkantoor te Amstelveen.
· Implementatie van een nieuwe back-up en restore omgeving voor alle NT servers in het gehele bedrijf (100 servers in 12 kantoren). Als ook de externe opslag van back-up tapes voor alle NT omgevingen.
· Aanzet tot de invoering van Single Sign-on. Het onderzoeken van en adviseren over de standaardisatie van toegangscodes en passwords voor de in gebruik zijnde systemen.
· Verkenningsonderzoek naar de aandachtspunten voor de bedrijfsbrede invoer van Windows 2000.

Accountant, Belastingadvies en Consultancy maatschap
Support Organisatie
Hoofd Support Organisatie

Opzetten van Support Organisatie binnen het ICT voor de landelijke organisatie. Indirect leiding geven aan Service Desk, 2e lijn centrale Support, Regionale Support en Beheer afdeling. (ca 70 medewerkers in 8 vestigingen)
Lid MT ICT organisatie. Verantwoordelijk voor Nederlandse implementatie van een aantal internationale projecten. Verantwoordelijk voor een aantal lokale projecten.
Regelmatig overleg met Regio Voorzitters automatisering (Partners van de Maatschappen) en Stafhoofden van de ondersteunende diensten.

Computer leverancier
Divisie Operations
Support Manager

Leiding geven aan de groepen IT-Support, Field Support en Help/Analyse desk.
Herindelen en begeleiden bij de ombouw van de organisatie naar een Total Service Provider, van Mainframe, Mini en Pc omgevingen, van break/fix tot consultancy.
Opbouw van IT-Support als ondersteuning unit van de consultants. Het verhogen van het rendement van de Field Support groep. Het integreren en tot ontwikkeling brengen van help desk en analyse desk activiteiten.

CAD systeemhuis
Field Services
Manager Field Services

Het opzetten van een afdeling Services welke recentelijk tot stand was gekomen door een reorganisatie. De groep Technische Dienst en de groep Support financieel profijtelijk maken. Invoer van een ander ondersteuningsconcept. Het opzetten van een groep Logistiek en het toevoegen van de inkoop activiteiten hier aan. Het verkopen van onderhouds- en ondersteuningskontrakten voor hard- en software.
Lid van het MT, beleidsbepalend, en als "facility-manager" verantwoordelijk voor het gebouw en de huishoudelijke dienst.
Tevens als Product Manager Inkoop werkzaam, verantwoordelijk voor strategie en de invoering van het inkoopbeleid en als zodanig veel contacten met verkoop en leveranciers.

Systeemhuis automobiel sector
Technische Dienst
Hoofd Technische Dienst

Het ombouwen van de Technische Dienst tot een profit-center.
Budget en omzet verantwoordelijk.
Verkoop van onderhouds-, ondersteuningskontrakten en andere diensten en producten van de TD. Mede beleid bepalen binnen het MT en de coördinatie van de verhuizing vanuit de drie vestigingen in het land naar één centrale vestiging.
Opzetten van interne automatisering en een geautomatiseerd after-sales systeem.

IBM dealer
Service en Support
Service en Support Manager

Reorganiseren en opnieuw opbouwen van de service en support organisatie.
Opzetten van een intern orderprocessing en voorraadbeheer systeem.
Pre- en after-sales support. Binnen het MT, het "opnieuw opbouwen" van de organisatie en beleidslijn uitzetten.

Computer producent
Support Afdeling
Product Support Manager

Het creëren van een service organisatie en later overdragen aan een TPM organisatie. Het hernieuwd opzetten van warehouse activiteiten en beperkte activiteiten voor het Europese distributie centrum in Amsterdam.
Opzetten van support activiteiten, voor de dealers. Verzorgen van trainingen over nieuwe producten voor dealers en eigen verkoop. Pre-sales projecten begeleiden.
Verantwoordelijk voor de gehele technische invulling binnen de organisatie en lid van het MT en als zodanig mede beleidsbepalend.
Frequent reizen tussen de diverse kantoren in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland.

Handelsonderneming
Technische Dienst
Service Manager

Opdracht tot het opzetten van een professionelere Technische Dienst als onderdeel van één van de 4 divisies. Deze Data Divisie hield zich bezig met verkoop en service van periferie in de automatisering.
Verkopen van onderhoudscontracten, betere service planning opzetten, sparepart systeem opzetten en support.

Computer leverancier
Field Engineering Division
Field Engineer

In buitendienst verrichten van installatie, onderhoud en reparatie van een veelheid van systemen in de "middengroep" van de Field Service organisatie van ca 200 technici.
Werkzaamheden over geheel Nederland maar met name in en om Amsterdam, af en toe ook in het buitenland. In de loop van de jaren steeds meer support en pilot projecten. Opleiding veelal in Groot-Brittannië en V.S. (totaal ca 1 jaar)

Opleiding interimmanager

HBS Lorentzlyceum, B (wiskunde), 1968
HTS Amsterdam, Elektrotechniek / Bedrijfskunde, 1974
Mercuri Goldmann, Sales, 1986
DOOR, Bedrijfsmanagement, 1989
DOOR, Beoordelingsgesprekken, 1990
DOOR, Functioneringsgesprekken, 1991
Rooimans, Management, 1993
Nijenrode Universety, Projectmanagement, 1998
Academie voor Ondernemerschap, Verandermanagement, 1999
CMG Academie, Commander, Project Management 2, 2001
CMG SECRET, ISDP Foundation (beveiliging), 2001
CMG Academie, ITIL Foundation, 2001
NIBE-SVV, Inleiding Verzekeringsbedrijf, 2002
CMG Academie, PRINCE 2 Foundation, 2002
NIBE-SVV, Algemene Opleiding Bankbedrijf, heden.
Key Business Controls Bid Process Foundation, 2005
Key Business Controls Bid Process Practitioner, 2005
Functiepunt Analyse, 2005
OPM (Offshore Project Management), 2006
Berenschot assessment Interim Management, 2006
Business Engels C level, 2006
Energy University for You (EU4U) module Algemeen, 2008
Utility University for You (UU4U) module Algemeen, 2009
ERP (SAP) training, 2009
ISO 14001 milieuzorgsysteem workshop, 2010
SCRUM workshop, 2012
CMMI Awareness, 2012
ISO 21500 Awareness, 2012
CGI Projects Module 1, 2013
CGI Projects Module 2, 2013
CGI Projects Module 3, 2014
CGI Project Management Assessment, 2015

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Programma Management
(Interim) Management
Project Management
VerandermanagementTalenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits
Frans


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :