Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project- en Interimmanagement

Project- en Interimmanagement

Werkervaring interimmanager

ASPIDER Solutions - Woerden

feb 2012 - juli 2012

International Program Director

Leiding geven aan een Internationaal Programma met als doelstelling het implementeren van een Mobile Virtual Network Enabling (MVNE) platform voor een grote Amerikaanse Mobile Network Operator.


KPN - NL

Senior Project Manager

feb 2011 - jan 2012


ANWB - Den Haag

Management Consultant

feb 2010 - okt 2010

Het als Management Consultant onderzoeken van de effectiviteit van de implementatie van een geïntegreerd marketing campagne proces. Vanuit het Member Relationship Programma, een programma dat tot doel heeft de ANWB te leren meer van buiten naar binnen te denken en te handelen.
TNM - Malawi

Senior Project Manager

sept 2008 - jan 2010

Het in opdracht van Telecom Network Malawi (TNM), een mobiele telecom operator, uitvoeren van de volgende opdrachten waarbij mijn rol afwisselend die van Principal Consultant en Senior Projectmanager was:

Het implementeren van een besluitvormingsproces op het gebied van Product Ontwikkeling.

Het implementeren van een Projectmatige wijze van werken (PRINCE2) binnen TNM.

Het leiding gegeven aan product ontwikkelingsprojecten op het gebied van Value Added Services. De belangrijkste uitgevoerde projecten zijn die op het gebied van RingBackTones, SMS Content, Billing en Revenue Assurance.

Het implementeren van Customer Relation Management (CRM). Leiding gegeven aan het segmenteren van het klantenbestand, het ontwikkelen van een gedifferentieerd product- en service-aanbod, het ontwikkelen van programma’s op het gebied van loyalty en retentie alsmede het implementeren van een systeem (Maximizer) om CRM te ondersteunen.

Het significant verbeteren van de performance van het Call Centre van TNM


feb 2008 - aug 2008

Ilse Media

Senior Projectmanager


Het als integraal projectmanager commercieel en technisch projectmatig (volgens PRINCE2) realiseren van een onafhankelijke online Travel Search Engine (TSE) platform met daaraan gekoppeld aanbod van reisaanbieders. Dit geheel vormt een uniforme technische basis voor onderscheidende product- en marktontwikkeling voor de merken vakantie.nl en ilsereizen.nl.

Het realiseren van een optimalisatie van de backoffice systemen van Ilse Media met als doel de groei van Ilse Media qua IT-systemen te kunnen volgen, een betere management informatie voorziening en een flexibilisering om dochterondernemingen eenvoudiger te kunnen integreren.

Begeleiden van een professionaliseringsproces op het gebied van projectmanagement.


juni - sept 2007
Intelsur-UTS, Suriname

Consultant Customer Care

In opdracht van een nieuwe Surinaamse Mobiele Telecomoperator Intelsur-UTS op basis van het businessplan een advies opgesteld voor de ontwikkeling en inrichting van de Processen, Organisatie en Systemen voor in eerste instantie Customer Care en in tweede instantie Customer Relation Management. Vervolgens een Plan van Aanpak voor de implementatie gemaakt en uitgevoerd. Processen beschreven, functiebeschrijvingen opgesteld, organisatieschema gemaakt, werving en selectie van alle personeel, opleiden en trainen van medewerkers, opstellen KPI’s en implementatie van IT-systemen. Qua werken en leven zeer leuk en enerverend. Letterlijk en figuurlijk : tropenmaanden.

maart - juni 2007
Ministerie OCW/Stichting CJP

Projectmanager Pilot Cultuurkaart

In opdracht van Ministerie van OCW en Stichting CJP voorbereiden en opstarten van een pilot in Groningen, Zwolle en Nijmegen waarin een web-based Cultuurkaart wordt ontwikkeld en getest op de gebieden van techniek en 1:1-marketing. De nieuwe Cultuurkaart moet een voor de sector innovatief middel zijn om cultuurparticipatie onder jongeren te vergroten. Bij een succesvolle evaluatie van de pilot en een daaropvolgende Europese aanbesteding, moet de Cultuurkaart in 2008 landelijk geïntroduceerd worden onder alle middelbare scholieren in Nederland. Het nieuwe systeem moet eenvoudiger, efficiënter en effectiever zijn dan het huidige CKV-vouchersysteem.

2001 – 2006
KPN Mobile

Manager Innovatie

1.Leidinggeven aan een team van productontwikkelaars en projectmanagers om nieuwe producten, diensten en proposities te ontwikkelen en te implementeren voor de marktsegmenten Consumenten, Zakelijk en Wholesale. Voorbeelden : Business Select (nieuwe propositie voor de zakelijke markt), Electronische Factuur, Customer Care, Electronisch Betalen en kpn.com (mobiel).
2.Namens KPN Mobile ontwikkelen en implementeren van internationaal innovatieproces met E-plus (Duitsland), BASE (België) en KPN Mobile (Nederland).
3.Als plaatsvervangend directeur Portfoliomanagement en Innovatie leiding even aan het 2-wekelijkse Priority Action Comitee (PAC), het directeurenoverleg binnen KPN dat besluit over GO/NOGO’s met betrekking tot innovatieprojecten.
4.Conflictmanagement tussen ICT en Commercie, lijn- en projectorganisatie en Vast en Mobiel.

1997 - 2001
KPN

Senior Projectmanager

1.Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de Wholesale Diensten Directe Interconnectie en Carrier Selectie voor KPN Mobile. Hierbij gaf ik vanuit Product Innovation leiding aan een multidisciplinair team (marketing, sales, ICT, juridische zaken, communicatie) binnen KPN Mobile. Mijn belangrijkste taak is om rekening houdend met de diverse tegengestelde belangen (KPN, OPTA en externe marktpartijen) tot een bevredigend resultaat te komen dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.
2.Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe internetsite voor een specifieke doelgroep van KPN Mobile. Een voor KPN compleet nieuwe site die innovatief, spetterend, funny en functioneel moest zijn :
3.Als integraal projectmanager verantwoordelijk voor het implementeren en de commerciële introductie van de wettelijk verplichte dienst Nummerportabiliteit voor KPN Mobile. Naast dit intern gerichte management moest ik namens KPN ook het externe proces met alle belanghebbende marktpartijen (Operators en Service Providers) managen. Dit project was een tour de force omdat de weerstand binnen KPN en bij de externe marktpartijen enorm groot was.
4.Opstarten van project Millennium binnen PTT Post (BU Brieven). Na een aantal maanden heb ik mijn opdracht teruggegeven vanwege verschil van inzicht met betrekking tot de te managen risico’s.
5.Opstellen van een marketingplan voor KPN Risicom teneinde de omzetdoelstelling in 1997 te behalen.
6.Teammanager van een groep van (senior) Projectmanagers binnen KPN Projectmanagement.

Opleiding interimmanager

Leading Corporate Renewal, IMD, Lausanne (CH)
Bedrijfskunde, Open Universiteit, Heerlen
Bedrijfskundige Informatica, HEAO, Den Haag

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik bereik dingen door : een goede intuïtie, een scherp analytisch vermogen, altijd de hoofd- en bijzaken te scheiden en de 80/20-regel toe te passen, lang te blijven luisteren, direct te communiceren, complex ogende zaken eenvoudig te maken, nooit op te geven, out-of-the-box te denken, innemend en confronterend te zijn, ambitieus te zijn maar ook willen relativeren door veel te lachen.

Creatief. Standvastig. Extravert. Zelfspot. Snel. Betrokken. Hard. Energiek. Humorvol. Ongeduldig. Generalist. Lichtvoetig. Kritisch. Warmhartig. Meerdere kanten van dezelfde medaille. Eén geheel. Iemand die zijn hart volgt. Hou van dromen. Van grote dingen bedenken. En na het lullen, poetsen. Handen uit de mouwen. Veranderen. Bewegen. Altijd op zoek naar vernieuwing en allergisch voor “zoals het hoort”. Achterstevoren. Binnenstebuiten. De wereld moet vaker op z’n kop. Waarom? Om dat te bereiken wat volgens mij essentieel is.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :