Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

inkoop specialist

inkoop specialist

Werkervaring interimmanager

ISSP – Inkoop Specialist Direct Marketing juni 2010 – heden
Verantwoordelijk voor het RFP traject ten behoeve van de selectie van leveranciers tav het uitbesteden van marketing activiteiten. De activiteiten worden gesplitst in direct marketing en marketing via internet.
• Marktonderzoek, opzet 3 offerte procedure, evaluatie, selectie, prijsonderhandeling en contractonderhandeling
• Opstellen van diverse afrekenmodellen op basis van de resultaten van het marktonderzoek
• Momenteel vind de 1ste selectie plaats waarbij oriënterende gesprekken worden gevoerd met een aantal zorgvuldig geselecteerde partijen.
• Opstellen van een SLA waarbij de verantwoordelijkheden in een Statement of Work worden vastgelegd
• Opstellen van het definitieve afrekenmodel
• Start van de pilot periode met 1 of meerdere partijen
• Overdracht van verantwoordelijkheden naar de nieuwe geselecteerde partner


HP Nederland – Project /Proces specialist januari 2008 – mei 2010
• Opstellen en beschrijven Administratieve Organisatie incl. procesbeschrijvingen, flowcharts, procedures en werkinstructies t.a.v. ICT opleidingen
• Genereren van managementinformatie en –rapportages t.a.v. bovengenoemde processen en resultaten
• Kwaliteitsbewaking van de dienstverlening in lijn met de contractuele afspraken
• Centraliseren van decentrale processen naar een centrale administratie
• Financiële analyse en rapportage ten behoeve van maatwerktrainingen
• Opleidingadvies geven aan potentiële cursisten
• Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgeleverde trainingen.


ING – Project Leider implementatie SDP traject tbv HP januari 2009 – november 2009
Onder leiding van Steve van Wijk, directeur Operations & IT Banking van bankverzekeraar ING, is het Service Delivery Programma (SDP) opgestart om tooling en processen te standaardiseren. Vanuit dit programma heeft ING gekozen om Service Center te implementeren en de processen in te richten volgens de ITIL methodiek.
• Opstellen en beschrijven Nieuwe veranderde Administratieve Organisatie incl. procesbeschrijvingen, flowcharts, procedures en werkinstructies t.a.v. ICT opleidingen (AO/IC)
• Genereren van managementinformatie en –rapportages t.a.v. bovengenoemde processen en resultaten
• Ontwikkelen van trainingsmateriaal en het opstellen van handleidingen
• Opstellen van opleidingsplanningstraject tbv 1500 cursisten op diverse lokale en internationale locaties
• Financiële analyse en dashboard rapportage
• Adviserende rol richting management (politiek gevoelig)
• Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgeleverde trainingen.

Thales – Sr. Procurement Specialist (overheid) juli 2007 – december 2007
• Opstarten van het aanbestedingstraject ten behoeve van de uitbesteding van de productie van PCBA’s naar 1 of 2 externe leveranciers binnen Europa
• Opstellen van de programma van eisen financiële eisen
• Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening conform de Thales QBI programma’s
• Opstellen van de voorstel overeenkomst in lijn met de juridische eisen die zowel voor Nederland als Frankrijk van toepassing zijn
• Definiëren van de criteria, wegingsfactoren en het opstellen van een evaluatiematrix
• Opstellen van management rapportage inclusief aanbevelingen t.a.v. de selectie.

Diverse projecten
Onderstaand een selectie uit diverse projecten die ten behoeve van HP Nederland zijn uitgevoerd.

Strategic Buyer Outsourcing Services / Commodities januari 2005 – juni 2007
Verantwoordelijk voor het RFP traject ten behoeve van de selectie van o.a. leaseauto’s, travel, hotels en huurauto’s voor HP Nederland en overgang van de verantwoordelijkheid naar een nieuwe externe leverancier. Gebruikmakend van E-sourcing tool ariiba.
• Marktonderzoek, opzet aanbestedingstraject, evaluatie, selectie, prijsonderhandeling en contractonderhandeling
• Opstellen van een SLA waarbij de verantwoordelijkheden in een Statement of Work worden vastgelegd
• Definitieve overgang van verantwoordelijkheden naar de nieuwe geselecteerde partner
• Oplevering en overdracht richting klant inclusief instructie uitvoerende medewerkers.

Strategic Buyer IT services / software januari 2005 – Juni 2007
Verantwoordelijk voor de selectie en het gehele RFP proces van de “hardware onderhoudscontracten inclusief licenties” in de functie van strategic
• Opstellen van plan van aanpak ten behoeve van de selectie
• In kaart brengen van de uit te besteden werkzaamheden en mogelijke contractvormen
• Marktonderzoek, selectie RFI en RFP proces
• Opstellen offertes
• Evaluatie, opstellen contract inclusief statement of work
• Monitoren met name tijdens de overgangsfase richting externe partner.

Strategic Buyer Educational Service november 2003 – december 2004
Doelstelling is het inzichtelijk maken van de soort opleidingen, de opleidingsinstituten en opleidingsstromen binnen de organisatie. Tevens zal er een voorkeurslijst worden samengesteld voor een totale omzet van 3 miljoen euro.
• Marktonderzoek en opzet aanbestedingstraject
• Selectie potentiële leveranciers
• Opstellen van RFI (Request for Information)
• Evaluatie en 1ste selectie Leveranciers
• Opstellen van RFP (Request for Proposal)
• Evaluatie resultaten
• Selectie en prijsonderhandeling leveranciers
• Opstellen van voorkeurslijst ten behoeve van de inkoop van opleidingen
• Opstellen van contract en het voeren van contractonderhandelingen.

Resource Partner / Proces manager november 2002– oktober 2003
Deze functie heeft als doelstelling de kwalificatie en selectie van resource partners ter vergroting en verbreding van de huidige service capaciteit. Daarbij is de juiste contractuele onderhandeling, de beoordeling door middel van een partner evaluatie performance en een gedegen contract en prijsonderhandeling van groot belang. Aansluitend wordt het interne proces afgestemd en aangesloten zodat er een totaal proces kan worden neergezet vanaf de individuele aanvraag t/m de eindevaluatie. Resultaat is een audit proof partner proces ten behoeve van de HP consulting organisatie. De werkzaamheden zijn in nauwe samenwerking met het Procurement afdeling uitgevoerd waarbij de Procurement richtlijnen als leidraad zijn gebruikt. De werkzaamheden bevatten o.a.
• Opstellen plan van aanpak
• Marktonderzoek en selectie van geschikte resource partners
• Opzet RFI proces en evaluatie offertes
• Opzet RFP Proces mbv bestaande procurement tools (Ariba)
• Interview en eindselectie leveranciers
• Opzetten van overeenkomst alsmede de contractuele en prijs onderhandelingen
• Partner evaluatie proces opzetten en evaluaties uitvoeren
• Opzetten van Handboek richtlijnen voor externe medewerkers
• Begeleiding en instructie interne organisatie dmv o.a. presentaties en werkinstructies

Strategic Buyer consultancy november 1998 – oktober 2003
Inhuren van externe Consultants ten behoeve van afdeling support, services en outsourcing (500 medewerkers).
Doelstelling is het inzichtelijk maken van de diverse externe partners, proces opzetten voor de inhuur van externe Consultants en het begeleiding van het aanname proces. Tevens zal er een voorkeurslijst worden samengesteld voor een totale omzet van 3 miljoen euro.
• Selectie van potentiele IT Consultants tbv externe projecten
• Aanname gesprek met consultants
• Selectiegesprek met Klant
• Voeren van contract en prijsonderhandelingen
• Opstellen van contract en voeren van contractonderhandelingen
• Monitoren van kwaliteit van de werkzaamheden

Opleiding interimmanager

Opleidingen/cursussen
• HEAO Commerciële economie 1995
• NEVI 1 1995
• Communication Skills 1996
• Communication for Professionals 1997
• Negotiations for Professionals 1998
• Consulting skills 1999
• Partnering for Business Success 2000
• Financial Project management 2002
• Risk Management 2003
• Subsidie management 2004
• Contract Management 2005
• Leiderschap en communicatie 2006
• PMI Project Management Cert. 2006
• MS Projects 2008
• Cobit Awareness & Foundations 2010

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kennisgebieden
• Projectmanagement methoden: PMI
• Proces Management
• Procurement
• Subsidie ManagementTalenkennis interimmanager

Talen
Nederlands, Engels, Duits

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :