Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Business Projectmanager

Business Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten

2016
Opdrachtgever: Franciscus Academie Gasthuis en Vlietland (totaal 4.500 fte)
(fusieziekenhuis in transitiefase harmonisatie (zorg)afdelingen en processen)
Branche: STZ Ziekenhuis
Diverse opdrachten:
• Projectmanager Implementatie Leer Management Systeem in aansluiting op ProfitInsite (AFAS)
• Projectmanager harmonisatie e-learning toepassingen
• Consultant zorgverdeling (her-allocatie zorg)
• Consultant aanschaf Leerling Volg Systeem in aansluiting op verloning - urenregistratie / planningsystemen harmony / Monaco / stagplan

Belangrijkste resultaten:
• Implementatie LMS opgeleverd binnen budget, scope incl. inrichting beheer, rollen & autorisaties
• Advies uitgebracht over harmonisatie e-learning toepassingen incl. business case “zelf doen of uitbesteden”
• Plan van Aanpak opgeleverd voor de Academie voor de herverdeling van zorg
• Programma van Eisen Leerling Volgsysteem incl. leveranciers selectie incl. inrichting beheer, rollen & autorisaties

2013-2015
Opdrachtgever: Tech Data Mobile Netherlands BV; Naarden; 120 fte; WW 12.000 fte
(organisatie in transitiefase om aan US governance model van nieuwe aandeelhouder te kunnen voldoen)
Branche: Telecom
Diverse opdrachten:
• Projectmanager IT Finance en Business
• Projectmanager Finance Compliance

Belangrijkste resultaten:
• implementatie ERP maatwerk module Ship&Debit en PO marketing (vooruitlopende op SAP implementatie)
• implementatie SAP e-HCM modules PA – urenregistratie in aansluiting op verloning
• herontwerp en implementatie van primaire, HR (incl. payroll) en financiële processen
• implementatie WW Delegation of Authority en SOX regelgeving
• implementatie mobile abonnement module B2C via retailers
• audit op mobile abonnement proces op het voldoen aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en implementatie van aanbevelingen voor proces verbetering


2012 – 2013
Opdrachtgever: Stichting Multiculturele Televisie Nederland (MTNL); Amsterdam; 80 fte
(door het intrekken van de subsidie van het Rijk en de grote 4G moet stichting worden geliquideerd)
Branche: Media Productie (not for profit)
Opdracht: Management liquidatie Stichting
Projectmanager Finance Liquidatie stichting
Belangrijkste resultaten:
• Sr. Business Controller; verantwoordelijk voor Finance / IT / HR incl. payroll en urenregistratie in aansluiting op verloning (exact-online) / Facilitair / Procurement
• procesbegeleiding liquidatie van de Stichting
• migratie maatwerk productiesysteem en data naar bewaarder

2012 – 2013
Opdrachtgever: APM Terminals; Rotterdam; 500 fte; WW 10.000 fte
(veel verzet – ook van directie en management – tegen zoveelste “blauwe” opdracht vanuit het Head office)
Branche: Maritiem / logistiek
Opdracht: Projectmanager Implementatie SAP e-HCM (w.o. LMS harmonisatie div. systemen)
Belangrijkste resultaten:
• implementatie bestaande HR systemen IFS naar SAP e-HCM in aansluiting op urenregistratie systeem harmony en verloning via payroll Unit4
• implementatie van standaard processen / procedures w.o. HR service desk incl. inrichting beheer, rollen & autorisaties
• instemmingverzoek t.b.v. OR opgesteld

2011 – 2012
Opdrachtgever: Drogisterij Associatie Retail Groep (DA) en Drogisten Unie (DU); 150 fte ter ondersteuning 1.200 franchise ondernemers
(organisatie staat zwaar onder druk door omzetafname en onvrede ondernemers over dienstverlening SSC)
Branche: Retail
Opdracht: Manager Ondernemers Service Desk
Belangrijkste resultaten:
• dagelijkse leiding ondernemersdesk
• performanceverbetering gerealiseerd bij ondernemers (van 30% naar 80 % tevredenheid)
• ontwikkelplan medewerkers opgezet en geïmplementeerd.

2009 -2010
Opdrachtgever: Hink Sport Megastore Intersport; Noord Scharwoude; 250fte
Branche: Sportdetailhandel
(organisatie staat zwaar onder druk door omzetafname – terugtrekken financiers – presteren medewerkers in de winkels – presteren SSC)
Opdracht: Manager Finance / Operations; verantwoordelijk voor Finance / IT / HR / Procurement
Belangrijkste resultaten:
• implementatie integraal bedrijfsplan langere termijn doorgevoerd
• ontwikkelplan medewerkers opgezet en geïmplementeerd
• implementatie nieuwe versie van ERP systeem (HR) Navision

Interim opdrachten tot 2010

Opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard
Branche: Overheid
Opdracht: Business Consultant Commerciële strategiebepaling

Opdrachtgever: Van Dijk Educatie; Kampen; tussen 160fte en 1.500 fte
Branche: Uitgeverij (productiestraat readers)
Opdracht: Projectmanager Implementatie online reader services


Opdrachtgever: ING; Utrecht; 500 fte
Branche: Bank
Opdracht: Projectmanager Outsourcen Postkantoren naar TNT

Opdrachtgever: Corus CSPIJ (Tata Steel) – Energiebedrijf; IJmuiden; 7000 fte
Branche: Industrie (productie staal)
Opdracht: ICT Teamleider Instrumentatie (gedrag- en cultuurchange)

Opdrachtgever: Corus CSPIJ (Tata Steel) – Energiebedrijf; IJmuiden; 7000 fte
Branche: Industrie (productie staal)
Opdracht: Manager Installatie en Procesbesturing (gedrag- en cultuurchange)

Opdrachtgever: UWV; Heerlen; 1.500 fte
Branche: Sociale verzekeringen (uitvoeringsorganisatie)
Opdracht: Manager Bedrijfsvoering / Sr. Controller verantwoordelijk voor Finance / IT / HR. Carve out; niet wettelijke taken naar private markt.

Opdrachtgever: Brill Academic Publishers; Leiden; 150 fte
Branche: Uitgeverij
Opdracht: Projectmanager Implementatie sluitende goederenbeweging

Opdrachtgever: Arbodienst; Utrecht; 150 fte
Branche: Arbodienstverlening
Diverse opdrachten:
• Projectmanager Implementatie Optimale HR processen (w.o LMS harmonisatie)
• Projectmanager HR Outsourcing / insourcing PSA.

Opdrachtgever: Brill Academic Publishers; Leiden; 150 fte
Branche: Uitgeverij
Opdracht: Projectmanager Outsourcing front en BackOffice naar Engelse contractor.

Opdrachtgever: Unilever Nederland; Rotterdam; 5.000 fte
Branche: Food
Opdracht: Business Consultant Transitie HR (Peoplesoft incl. LMS harmonisatie fabrieken)

Opdrachtgever: Libresso; Deventer; 250 fte
Branche: Logistieke Dienstverlening
Diverse opdrachten:
• Projectmanager Implementatie standaard werkwijze
• Projectmanager Optimalisatie processen

Opdrachtgever: ten Hagen&Stam; Den-Haag; 250 fte als onderdeel van concern met 5000 fte.
Branche: Uitgeverij
Diverse opdrachten:
• Projectmanager Implementatie prijsbeleid
• Business Consultant Commerciële strategiebepaling
• Projectmanager Implementatie leiderschapsontwikkeling
• Manager SSC Verkoop Marketing Services
• Manager online producten
• Projectmanager Implementatie Lean organisatie
• Manager SSC Productie Realisatie en ICT projecten
• Manager Klantenservice

Opdrachtgever: Wolters Kluwer Nederland; Amsterdam; 5.000 fte
Branche: Uitgeverij
Diverse opdrachten:
• Projectmanager Implementatie klant processen
• Projectmanager ICT Aanschaf Content Management Systeem
• Projectmanager Implementatie SAP-HR incl. MD module
• Projectmanager Implementatie business redesign (omhangen titels)
• IT Project controller

Opdrachtgever: Prospectief; Zwijndrecht
Branche; HR Consultancy
Opdracht: Partner / Manager IT / Financieel Manager

Opdrachtgever: Nederlandse Bouw Documentatie; Deventer; 180 fte; concern met 5000 fte
Branche: Uitgeverij
Opdracht: Uitgeefmanager NBD online uitgeven

Opdrachtgever: AlphaBase: Alphen a/d/ Rijn; 80 fte
Branche: Grafisch
Opdracht: Manager POD Productie

Opdrachtgever: Intermedia: Alphen a/d Rijn en div locaties in Nederland 120 fte ; concern 5.000 fte
Branche: SSC ten behoeve van Uitgeverij
Opdracht: Projectmanager Decentralisatie dienstverlening

tot 1996 werkervaring in vast dienstverband

Werkgever: Batenburg Elektrotechnisch Installatiebedrijf; Rotterdam; 250 fte
Branche: Elektrotechniek (B2B)
Functie: Algemeen Directeur a.i.
Financieel Manager
Bedrijfsleider voor Finance / IT / HR / Facilitair / Procurement en realisatie projecten

Werkgever: Bloemers Nassau Groep; Rotterdam; 200 fte
Branche: Herverzekering
Functie: Manager Finance / Operations; verantwoordelijk voor Finance / IT / Facilitair Procurement.

Diverse branches: Olie; Projectontwikkeling-aannemerij; Uitzendwezen; Telecom;
Maatschappelijke dienstverlening; Bank; Herverzekering
Functie: Manager Finance / Manager Operations; verantwoordelijk voor Finance / IT / HR / Facilitair / Procurement / Contracten.

Opleiding interimmanager

• Prince2
• Nyenrode interim executive programma
(Change Management)
• SAP FICO
• Strategisch Human Resource management
• SPD
• HEAO-BE

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Als projectmanager acteer ik op het snijvlak tussen business en IT. Mijn specialisatie is het succesvol opleveren van (ERP) implementaties / migraties incl. de benodigde proces en organisatiewijzigingen (change). Ik ben een actieve netwerker die mens en organisatie weet mee te krijgen in de verandering ook in complexere organisaties. In tal van branches heb ik een bewezen ervaring opgebouwd in het succesvol managen van multidisciplinaire opdrachten binnen budget, tijd en scope.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

referenties op aanvraag beschikbaar

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :