Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

operationeel manager / projectleider

operationeel manager / projectleider

Werkervaring interimmanager

aug. 2007 – oct 2009
Volker Wessels Telecom Eindhoven ; Projectleider Ftth
- Verantwoordelijk aansturing uitvoering aanleg
glasvezelnetwerken
- Opstellen/beoordelen bestekken en offertes op basis van
UAV
- Bespreken en afstemmen civiele werken met gemeente.
- Rapporteren/bespreken voortgang met opdrachtgever
- Aansturen/coachen diverse directievoerders, teamleiders
en projectteams.

sept. 2003 – 2007
KPN Telecom Den Bosch Projectleider Installatie
- Verantwoordelijk voor managen installatie- en
renovatieprojecten met orderwaarde tot een Miljoen Euro
tegen vooraf vastgelegde KPI’s.
- Verantwoordelijk voor technische en commerciële invulling
projecten
- Rapporteren/bespreken voortgang met opdrachtgever
- Aansturen/coachen diverse teamleiders en projectteams.
- Genereren van meerwerk uit projecten en ondersteunen
accountteam
- Eindverantwoordelijk voor opstellen businesscase,
calculaties en offertes

dec, 2002 – sept. 2003
KPN Telecom Utrecht;Projectleider/afdelingsmanager logistiek
- Herorganiseren logistieke aansturing en borgen hiervan
- Eindverantwoordelijk voor opstellen en implementeren
nieuwe processen/werkbeschrijvingen en reduceren
kosten/doorlooptijd
- Leidinggeven/coachen teamleider met acht specialisten
- Wegwerken werkvoorraad en reduceren % opdrachten retour

jan. 2000 – nov. 2002
KPN Telecom Den Bosch ; Projectleider Zorg & Zekerheid
- Bespreken technische concepten en aansturen engineering
- Eindverantwoordelijk voor technische en commerciële
invulling
- Eindverantwoordelijk voor implementeren en renoveren
zorgconcepten in zorgcentra met orderwaarde van 50.000
Euro – 1 Miljoen Euro tegen vooraf vastgelegde KPI’s.
- Rapporteren/bespreken voortgang met opdrachtgever
- Aansturen/coachen diverse teamleiders en projectteams
- Adviseren opdrachtgever over wijze en fasering van
implementatie
- Actief genereren van vervolgopdrachten
- Verantwoordelijk voor beoordelen en beantwoorden
bestekken en opstellen calculaties/offertes

jan. 1995 – dec. 1999
KPN Telecom Maastricht Projectleider Installatie
- Eindverantwoordelijk voor aanleg/renovatie alle ICT
voorzieningen met orderwaarde tot een Miljoen Euro tegen
vooraf vastgelegde KPI’s.
- Rapporteren/bespreken voortgang met opdrachtgever
- Aansturen/coachen diverse teamleiders en projectteams
- Adviseren opdrachtgever over wijze en fasering van
implementatie

oct. 1993 – dec. 1994
KPN Telecom Maastricht Projectleider
- Eindverantwoordelijk voor telecommunicatie projecten met
orderwaarde tot 200.000 Euro tegen vooraf vastgelegde
marge en klant tevredenheid
- Maken van prijsafspraken met externe leveranciers
- Verantwoordelijk voor beoordelen bestekken en
beantwoorden hiervan.

dec. 1990 – oct 1993
KPN Telecom Maastricht Servicemanager Meld-en Analysecentrum
- Leidinggeven aan 15 personen direct en 20 personen
indirect
- Aansturen en afstemmen met diverse afdelingen m.b.t.
service
- Verbeteren kwaliteit en doorlooptijden en initiëren
verbeteracties
- Eindverantwoordelijk voor rapportage aan directie
- Ontwikkelen normen t.b.v. begrotingen en opstellen hiervan

aug. 1986 – dec. 1990
KPN Telecom Maastricht Afdelingsmanager Nettenbouw
- Eindverantwoordelijk voor aanleg en exploitatie van
openbare infrastructuur regio Maastricht
- Leidinggeven aan vier personen direct en 55 personen
indirect
- Overleg voeren en prijsafspraken maken met aannemers
- Vaststellen normen t.b.v. begrotingen en opstellen hiervan
- Implementeren automatisering leidingnet administratie.Opleiding interimmanager

- HTS Elektrotechniek
- MTS Elektronica
- MAVO/HAVO
- Prince2 practitioner
- Prince2 foundation
- UAV89
- VCA leidinggevenden ( VOL )
- BAAN-ERP
- ITIL Foundation ( in opleiding )
- Projects Participation Foundation ( in opleiding )
- IT and Management Foundation ( in opleiding )
- IT Projectmanagement Advanced ( in opleiding )


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Structurerend
Sturend
Richtinggevend
Coachend
Analystisch
VolhardendTalenkennis interimmanager

Spreken Schrijven Lezen
Nederlands goed goed goed
Engels goed goed goed
Duits goed redelijk goed

Overig

- Kennis van glasvezelnetwerken ( blowfiber &direct buried )
- Kennis van UAV89 regelgeving
- Kennis van en uitgebreide ervaring met alle Office
pakketten.
- Kennis van data-communicatie netwerken ( Cisco )
- Kennis van telecommunicatie systemen ( Voice over IP )
- Ervaring in webdesign.
- Ervaring in Php, Asp, Flash en Html
- Ervaring met beheer datanetwerk; zowel conventioneel als
wireless.
- Geeft bijscholing in wiskunde, scheikunde, natuurkunde op
HAVO en Atheneum niveau.
- Doceert Office pakketten aan senioren
- Geeft computerles aan leerlingen basisschool groep 6+7
- Rijbewijs B.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :