Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager, Directeur, verander manager

Interim manager, Directeur, verander manager

Werkervaring interimmanager

okt. 2004 – heden: Consultancy, logistieke consultfunctie t.b.v. bestaande en startende ondernemingen, managementondersteuning, warehousing, crisismanagement, procesimplementatie, organisatie/reorganisatie; haalbaarheidsonderzoek.

aug. 2010 – feb. 2011: Thijs Standbouw (Nederland), i.o.v. Flexmanager Amstelveen.
Interim manager. Opdracht/taakstelling: verbeteren en bewaken van de werksfeer, verbeteren van de communicatie/informatiestroom, het scheppen van duidelijkheid over taken, functies en verantwoordelijkheden, het herstel van het onderling vertrouwen n.a.v. conflict, het creëren en vastleggen van werkafspraken in procedures, het creëren van werkoverleggen, functionerings- / beoordelingsgesprekken, het promoten van het groepsproces, de samenwerking, motivatie en kennisoverdracht, het optimaliseren van de logistieke stromingen.


mei 2008 – april 2009: Christa Intershipping (Luxemburg), interim logistiek manager. Opdracht/taakstelling: logistieke procesvorming en onderzoek naar haalbaarheid inzake import en export nieuw te starten onderneming. Klantenwerving, opbouw internationaal netwerk op het gebied van wegtransport, binnenvaart, luchtvracht, zeevracht en Douane. Personeelsplanning en walmanagement voor de binnenvaart.

aug. 2007 – april 2008: DHL (België), interim procesmanager. Opdracht/taakstelling: opstarten van het proces van orderpicking en distributie van O’neill-kleding. Optimalisering warehouse met betrekking tot de goederenstroom, aansturen, motiveren en begeleiden van de medewerkers. Bevordering van het groepsproces en de onderlinge samenwerking.

juli 2005 – juli 2006: Era Data (België), interim logistiek manager. Opdracht/taakstelling: organisatie en reorganisatie van het logistieke im- en exportproces, optimalisering van de goederenstromen van ICT producten; opbouw netwerk.
Ondersteuning en begeleiding van magazijnpersoneel en planningspersoneel. Uitvoering commerciële activiteiten t.b.v. het koeriersbedrijf en warehousing.

1994 – sept. 2004: LC Logistic (voorheen Hagen Logistic), directeur, vestigingsadres Hilversum.
Het bedrijf richtte zich op een veilige begeleiding en bemiddeling bij luchtvracht, zeevracht en wegtransport, opmaak van Douanedocumenten, tijdelijk op- en overslag van goederen en goederen onder Douanetoezicht. Het bedrijf was gespecialiseerd in de logistieke dienstverlening en in het bijzonder de distributie van duurzame elektronica.

1990 - 1993: Hacom International Europe, logistiek manager, vestigingsadres Hilversum.
Organisatie van de import (zeevracht) vanuit het Verre Oosten, opzetten van de logistieke afdeling voor Import en Export van ICT producten, met name gericht op warehousing en de distributie door geheel Europa.

1981 - 1989: Diverse Free Lance Jobs. Opzetten van Jongerencentra, begeleiding en ondersteuning van bewonersorganisaties. Verder werkzaam als interim manager/directeur in de zorg en welzijn sector.

1972 – 1980: Werkzaam als chauffeur internationaal transport. (onderbroken door oproep dienstplichtig militair)

1970 – 1972: Werkzaam als automonteur.

Opleiding interimmanager

2001 - 2002: Opleiding Declarant

1987 - 1991: Hogere Beroeps Opleiding (Opbouw werk) Haagse Hogeschool (Diploma)

1971 – 1973: V.A.M. Opleiding voor chef automonteur (Diploma)

1966 - 1971: Lagere Technische School (Diploma Automonteur)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Na het doorlopen van de LTS en een uiteenlopende hoeveelheid banen (automonteur, internationaal chauffeur, diverse banen in de Rotterdamse haven, verkoper), heb ik een uitstap van 8 jaar gemaakt naar de welzijnssector en de HBO-opbouwwerk voltooid. In deze periode heb ik in de stadsvernieuwing bewonersgroepen begeleid en ondersteund, buurthuiswerkzaamheden verricht, activiteiten georganiseerd voor diverse doelgroepen en jongerencentra opgezet.
Na bezuinigingen in deze sector en mijn ambitie naar de logistieke sector, ben ik overgestapt naar een groothandel/distributeur waar ik diverse logistieke activiteiten heb verricht. Vanuit deze functie ben ik directeur geworden van een zelf opgestart logistiek bedrijf. Na 10 jaar heb besloten om mijn kennis en ervaring als consulent/interimmanager beschikbaar te stellen aan bedrijven.

Naast genoemde opleidingen heb ik diverse beroepsgerichte cursussen gevolgd en heb 20 jaar bestuurservaring bij stichtingen, gemeente en vakbond.

Voor mijn werk als consulent/interimmanager kan ik terugvallen op een jarenlange ervaring in verschillende sectoren. Als peoplemanager ben ik bedreven in het samenbrengen van de top van een bedrijf met de werkvloer, juist omdat daar het werk wordt uitgevoerd en de basis ligt voor kwaliteit. Ik werk toe naar eenheid, waarbij ik tot taakstelling heb de taal van de werkvloer te vertalen naar beleid en aangedragen doelstellingen (theorie), vertaal naar praktijk.
Verbetering, vernieuwing en efficiëncy zijn belangrijke uitgangspunten binnen mijn opdracht en taakstelling.

Ten aanzien van het personeel gaat mijn aandacht uit naar aansturing/begeleiding gericht op het groepsproces (samenwerking), naar motivatie (plezier in het werk) en naar kennisoverdracht (verrijking).

Ik werk vanuit een informeel karakter, werk oplossingsgericht zonder de “botte bijl-methode”; beschik over het vermogen om inzicht te krijgen in functies, posities en verantwoordelijkheden, om van daaruit de juiste stappen te nemen en initiatief te bevorderen. Bedrijfscultuur en sociaal gezicht staan hierbij hoog in het vaandel.

In problematische situaties (conflicten, reorganisatie) zoek ik met een positieve insteek naar oplossingen en tevredenheid bij alle partijen. Ik zie mijn rol als consulent/interimmanager te allen tijde als ondersteunend naar het bedrijf zonder daarin op de voorgrond te (hoeven) treden.
Talenkennis interimmanager

Nederlands, goed
Engels, redelijk


Overig

Profiel

Sociaal- en communicatief vaardig
Leidinggevende en motiverende kwaliteiten
Ordelijk en systematisch
Flexibel en stressbestendig
Creatief, initiatiefrijk en vernieuwend
Functionele, commerciële en zakelijke instelling
Logistieke kwaliteiten
Peoplemanager
Verandermanager
Crisismanager
Financieel en administratief vaardig
Zelfstandig, maar ook teamspeler

Cursussen

Systeembeheer, Novell netwerkbeheer, Office en diverse managementcursussen.
Marketing, management, bestuurs- en verkooptrainingen

Computerkennis

Windows, Word, Excel, Outlook, ERP, CRM, PowerPoint, Dreamweaver.

Relevante kennis

Bestuurservaring.

Lid gemeenteraad: 1981 – 1999, lid commissies algemene zaken, financiën, zorg en welzijn en stedelijke voorziening (waaronder verkeer en stadsvernieuwing).
1981 – 1989, Fractiesecretaris.
1989 – 1992, Fractielid.
1992 – 1999, Fractievoorzitter.
Kaderlid vakbond: 1985 – 1991, lid kaderbestuur Abva-Kbo, sectie zorg & welzijn
Voorzitter: Stichting Zorg & Welzijn, stichting kinderopvang, stichting kindertelefoon, huurders vereniging en politieke partij.
Bestuurslid: Stichting Zorg & Welzijn, vakbond, politieke partij en muziekvereniging.

Lid Erepeleton Waalsdoorpervlakte: Organisatie ter ondersteuning en herdenking van oorlogsslachtoffers en om de jeugd blijvend te betrekken bij oorlogsleed


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :