Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Proces-/Projectmanager

Proces-/Projectmanager

Werkervaring interimmanager

2003-heden Zelfstandig Projectmanager/Procesmanager
2009: Programmamanager afdeling bouwkunde van de gemeente Barendrecht en procesmanager voor ontwikkeling Jongerencentrum
2007: Procesmanager herontwikkeling winkelcentrum De Hagen in Vianen
2006-2007: Projectmanager Geluidsscherm spoorzone in Woerden
2005: Adviseur gemeentebestuur inzake verplaatsing Stadserf en Milieustation
2004 – heden VINEX-locatie Westeraam (2.500 woningen) te Elst (gemeente Overbetuwe) ,Integraal Projectmanager Gebiedsontwikkeling in opdracht van GEM Westeraam Elst CV. Veel omgevingsmanagement
2003-heden: Diverse kleinere adviesopdrachten waaronder een bedrijfsverplaatsing (hoveniersbedrijf) en bouwen op een waterkering (ontwikkelaar)

2002-2003 Arcadis Adviesbureau Arnhem: Business Unit Proces- & Projectmanagement
Proces- en projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

2002-2003 Projectleider civiele techniek voor aanleg bulk-terminal Europoort
2002-2003 Projectmanager namens gemeente Rotterdam voor de Conditionering van het voormalig RDM-terrein in de Rotterdamse haven

2000-2001 Arcadis Adviesbureau Den Bosch: Projectmanager Locatieontwikkeling

2000-2001 Projectmanager VINEX-locatie Mortiere te Middelburg
2001 Projectmanager namens 5 bedrijven inzake ontwikkeling programma Parkmanagement voor plan Omniworld in Almere
2001: Advisering gemeente Breda inzake projectfinanciën diverse projecten
2000 Projectmanager OV-busbaan in Papendrecht

1997-2000 Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieursbureau Den Haag:
Hoofd Adviesgroep Stedelijke Inrichting en Infrastructuur (10-15 personen)

Verantwoordelijk voor acquisitie. omzet, personele bezetting adviesgroep
Projectmanager voor multi-disciplinaire en complexe projecten

2000 Projectmanager herontwikkeling Riedijkshaven in Dordrecht
1999-2000 Adviseur PROAv voor ontwikkeling Afvalstortplaats Zoetermeer
1997-1998 Projectmanager VINEX-locatie Emerald Delfgauw (2.500 woningen)
1998 Adviseur gemeente Katwijk inzake milieustraat
1997 Projectleider Geluidscherm A13

1995-1997 Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieursbureau Breda:
Senior Projectleider Integraal Waterbeheer

Advisering woningbouwlocatie Bergse Plaat
Advisering baggerspeciedepot Dintelsas
Advisering Grondwateroverlast in woonwijken Bergen op Zoom
Advisering Philip Morris Bergen op Zoom inzake bodemverontreiniging
Advisering diverse opdrachtgevers op gebied Integraal Waterbeheer

1991-1995 Provincie Noord-Brabant: Senior medewerker Grondwaterbeheer Bedrijven

Verantwoordelijk voor adequate vergunningverlening aan grote, grondwateronttrekkende bedrijven als Heineken, Budelco, Philips, Bavaria, Interbrew, Efteling, Campina, Shell, Nedalco, General Electric plastics,
Analyse en beleidsontwikkeling Grondwateronttrekkende Industrie

1985-1990 Provincie Noord-Brabant: Medewerker Grondwaterbeheer Bronbemaling

1980-1985 Provincie Noord-Brabant: Medewerker Milieu en Waterstaat

1978–1980 Militaire dienstplicht: Onderofficier der Artillerie

Opleiding interimmanager

1986-1993 Technische Universiteit Delft in deeltijd
Faculteit Civiele Techniek
Vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing
Specialisatie (geo-)hydrologie en Stedelijk Waterbeheer

1980-1985 Hogeschool Den Bosch in deeltijd
Afdeling Civiele Techniek
Specialisatie Utiliteitsbouwkunde: dynamisch belaste staalconstructies

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

In staat probleemsituaties/knelpunten/patstellingen op menselijk en/of inhoudelijk vlak snel te doorgronden en gericht “een stap verder” te brengen

Overige competenties

-Helder en doeltreffend optreden onder druk
-Communicatief en sociaal sterk op alle niveaus
-Informele doch zakelijke werkhouding
-Kritische en constructieve aanpak van problemen en vraagstukken
-Volhardend en gezond doorzettingsvermogen
-Vaardig in leidinggeven en coachen van groepen tot 20 personen
-Creatief, innovatief en vernieuwend in aanpak en oplossing
-Ervaring met bestuurlijke en ambtelijke vraagstukken binnen de overheid


Talenkennis interimmanager

-Nederlands: uitstekende beheersing in woord en geschrift
-Engels: redelijke beheersing in woord en geschrift
-Duits: prima beheersing in woord, redelijk in geschrift


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :